Topografiniai planai

Topografinis planas reikalingas projektuojant naujus statinius, inžinerines komunikacijas, tvenkinius ir pan. Esminis skirtumas nuo paprasto žemės sklypoplano yra tai, kad topografiniame plane papildomai vaizduojamas reljefas ir požeminės komunikacijos, kurių buvimo faktas papildomai sutikslinamas (suderinamas) su tas komunikacijas administruojančiomis įmonėmis. Suderintas topografinis planas turi savo galiojimo laiką, t.y. oficialiai gali būti panaudojamas nesudėtingų statinių projektavimui – 5 metus, kitiems projektams – 3 metus, nuo topografinio plano parengimo datos. Topografinio plano parengimo darbai užtrunka apie 2-4 savaites. Suderinimas atliekamas per 3-4 savaites.