Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami:

savininkui pageidaujant (t.y. tuomet, kai išnykę riboženkliai, norima patikslinti sklypo plotą ar kyla ginčų su kaimynais);

norint parduoti žemės sklypą, esantį miesto teritorijoje;

pastačius naują statinį, iškasus tvenkinį, pastačius registruotinus inžinerinius statinius;

padalinus, sujungus ar perdalijus sklypą (-us);

formuojant naują suprojektuotą sklypą;

taip pat, jeigu kadastriniai matavimai buvo atlikti ankščiau, tačiau vietinėje koordinačių sistemoje;

Atliekant kadastrinius matavimus, matininkas išsiunčia kvietimus kaimyninių sklypų savininkams atvykti sutartą dieną į sklypą. Jeigu riboženkliai yra išlikę ir jie atitinka teritorijų planavimo dokumentus, planus ar abrisus, tuomet tik surašomas paženklinimo aktas, kurį pasirašo kviestiniai asmenys ir užsakovas. Jeigu riboženkliai yra išnykę ar sunaikinti, tuomet matininkas juos atstato ir paženklina jų vietą. Vėlgi surašomas paženklinimo aktas, kurį pasirašo kviestiniai asmenys. Jeigu kviestiniai asmenys nurodytą dieną neatvyksta, dažniausiai matavimai tęsiami be jų, o jiems vėliau išsiunčiamas plano fragmentas ir akto kopija paštu. Po kurių gavimo jie gali raštu pareikšti pastabas dėl paženklintų ribų matininkui. Tokiu atveju matininkas turėtų per 5 dienas išnagrinėti pastabų pagrįstumą ir priimti sprendimą, tikslinti ribas ar ne. Jeigu niekas pastabų nepareiškia, tuomet laikoma, kad kviesti, bet neatvykę asmenys su riba sutinka. Taip pat pastabas galima pareikšti raštu paženklinimo akte ir atvykusiems asmenims. Jų pastabų nagrinėjimo tvarka yra analogiška.

Atlikus visas procedūras, matininkas parengia kadastro duomenų bylą ir sklypo planą, kuris pateikiamas užsakovams suderinti. Po šio veiksmo matininkas derina planą su atsakingomis institucijomis. Ties šiuo punktu matininko darbas laikomas baigtu. Suderintas planas su patikrinimo aktu ar išvada yra galutinis produktas, kurį užsakovas, atsiėmęs iš matininko turi užregistruoti VĮ Registrų centre.

Žemė sklypo kadastriniai matavimai atliekami vidutiniškai per 4-12 savaitčių.