Pamatų nužymėjimas prieš statybos darbų pradžią

Prieš pradedant naujo pastato statybas svarbu atlikti jo nužymėjimą sklype pagal patvirtintą statybos projektą. Taip pat svarbu žinoti, kad nedideliu nuokrypiu nuo projekto laikytinas namo vietos plokštumoje neatitikimas iki 1,0m, o aukščio iki 0,2m. Taip svarbu nepažeisti trečiųjų šalių interesų, išlaikyti minimalius atstumus iki kaimyninių sklypų, taip pat nepažeisti galiojančių apsaugos zonų ribų. Nevietoje pastačius namą, užkasus inžinerinius statinius, tai gali kainuoti ateityje didžiulius pinigus jį mėginant priduoti.
Be to, jums neišlaikius atstumo iki sklypų ribos, jums pretenzijų gali turėti ir kaimyninių sklypų savininkai. Todėl rekomenduojame nužymint pastato vietą sklype išsikviesti geodezininką, kuris jums kelių centimetrų tikslumu nužymės statybos vietą sklype.
Pastato nužymėjimas sklype atliekamas nužymint ašių susikirtimo taškus (kampus) GPS prietaisais. Tačiau toks nužymėjimas yra trumpalaikis, nes nuėmus viršutinį grunto sluoksnį spec. technika, šie taškai dažniausiai neišlieka ir būna reikalingas pakartotinas nužymėjimas. Todėl rekomenduojame atlikti pastato ašių nužymėjimą ant aptvarų. Aptvarai yra sukalami tam tikru atstumu nuo statybos vietos, kad dirbant technikai jie netrukdytu. Tacheometru ant aptvarų yra pažymimos statybinės ašys, kad bet kuriuo statybos metu, įtempus virvutes, galima būtų pasitikslinti ašių vietą, taip išsaugant tikslumą visų statybų metu.